تکستی در کنار شما

منتظر خدمات بیشتر باشید

ترجمه مقاله

مقالات خود را به تکستی بسپارید

با روش هر کارشناس - یک مترجم، تکستی کمترین هزینه و بهترین کیفیت را تضمین می کند

ترجمه پایان نامه

دقیق ترین ترجمه های تخصصی رشته خود را با مترجمین رشته خود تجربه کنیدفیلم آموزشی

 ترجمه دقیق و زیرنویس فیلم های آموزشی رشته خود را در کنفرانس ها، ازمترجمین و تیم تولید تکستی بخواهید


از مشتریان بشنوید

بینید دیگران چه می گویند

No Name

آزاد جنوب / تهران

"سلام ممنون از شما خيلي به موقع و سر وقت واقعاً كارتون حرف نداره "

No Name

آزاد واحد پزشکی / تهران

"ممنون از لطفتون با ترجمه خوب شما توكل بر خدا حتما کنفرانسو خوب ميديم باز مزاحمتون ميشم "

هزاران دانشجوی راضی از تمام کشور

تکستی را برای آینده بخاطر بسپارید

با تلگرام آسان بفرستید